Klipp og føn, takk

Oversettelser
Klipp og føn, takk 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009