Legg det i safen, er du snill

Oversettelser
Legg det i safen, er du snill