Må jeg betale per kilometer?

Oversettelser
Må jeg betale per kilometer? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009