Må jeg løse parkeringsbillett for å stå her?

Oversettelser
Må jeg løse parkeringsbillett for å stå her?