Må vi gjøre rent før vi drar?

Oversettelser
Må vi gjøre rent før vi drar? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009