Motoren er overopphetet

Oversettelser
Motoren er overopphetet 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009