Når blir jeg utskrevet?

Oversettelser
Når blir jeg utskrevet? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009