Når er bilen ferdig?

Oversettelser
Når er bilen ferdig?