Når er tempelet åpent?

Oversettelser
Når er tempelet åpent? 
Ordbrowser ?