Når vil veien være ryddet?

Oversettelser
Når vil veien være ryddet?