Sete i fartsretningen, takk

Oversettelser
Sete i fartsretningen, takk 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009