Skal jeg vekke deg?

Oversettelser
Skal jeg vekke deg? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009