Unnskyld, kan du gjenta det?

Oversettelser
Unnskyld, kan du gjenta det? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009