Vi ligger litt etter skjema

Oversettelser
Vi ligger litt etter skjema 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009