Vi ser etter en leilighet

Oversettelser
Vi ser etter en leilighet 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009