Vi trenger en ekstra nøkkel

Oversettelser
Vi trenger en ekstra nøkkel 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009