Vi vil gjerne ha en teltplass

Oversettelser
Vi vil gjerne ha en teltplass 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009