Vi vil gjerne ha en teltplass

Oversettelser
Vi vil gjerne ha en teltplass