Vi vil gjerne oppleve fantastisk utsikt

Oversettelser
Vi vil gjerne oppleve fantastisk utsikt 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009