Vil du ha litt brød?

Oversettelser
Vil du ha litt brød
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009