abdikasjon

Oversettelser

abdikasjon

abdication

abdikasjon

Abdankung

abdikasjon

abdicación

abdikasjon

abdication