allmenngyldighet

Oversettelser

allmenngyldighet

universality