ambisjon

Oversettelser

ambisjon

ambitionambição (ɑmbɪˈʃuːn)
substantiv maskulin
1. lyst til å hevde seg, ærgjerrighet ha politiske ambisjoner
2. plan el. forventning om å oppnå et ønsket mål ha ambisjoner om å lykkes