analog

Oversettelser

analog

analogous (ɑnɑˈloːg)
adjektiv
1. parallell, lignende en analog hendelse
2. teknisk som er basert på fysiske, kontinuerlig foranderlige størrelser, mots. digital analogt signal