andel

Oversettelser

andel

interest, part, portion, proportion, quota, whack (ˈɑndeːl)
substantiv maskulin
del av noe, part Hun eier en andel på femti prosent.