ansett for å være

Oversettelser

ansett for å være

reputed