arbeiderklasse

Oversettelser

arbeiderklasse

working class