arsenikk

Oversettelser

arsenikk

arsenic (ɑʃəˈnik)
substantiv maskulin entall/singular
kjemi sterkt giftig kjemisk stoff forgifte noen med arsenikk fjerne vepsebol med arsenikk