arte

Oversettelser

arte

(ˈɑːʈə)
verb refleksiv
gå for seg, forløpe Det hele artet seg uten problemer.