aspirin

Oversettelser

aspirin

aspirin

aspirin

aspirin

aspirin

Aspirin

aspirin

aspirin

aspirin

aspirina

aspirin

aspiriini

aspirin

aspirine

aspirin

aspirin

aspirin

aspirina

aspirin

アスピリン

aspirin

아스피린

aspirin

aspirine

aspirin

aspiryna

aspirin

aspirina

aspirin

aspirin

aspirin

ยาแอสไพริน

aspirin

aspirin

aspirin

thuốc aspirin