assimilering

Søk relatert til assimilering: assimilere, integrering, segregering
Oversettelser

assimilering

assimilation