avgi kjennelse

Oversettelser

avgi kjennelse

pass a judgement/sentence