avskrekkingsmiddel

Oversettelser

avskrekkingsmiddel

deterrent