bære på ryggen

Oversettelser

bære på ryggen

carry pickaback