bøyning

Oversettelser

bøyning

časování, ohyb

bøyning

bøjning, kurve

bøyning

mutka, taivutus

bøyning

konjugacija, zavoj

bøyning

曲がり, 語形変化

bøyning

굽은 부분, 동사의 활용

bøyning

bocht, vervoeging

bøyning

böj, konjugation

bøyning

การรวมกัน, ทางโค้ง

bøyning

birleşme, viraj

bøyning

chỗ cong, sự chia động từ

bøyning

(动词的)词形变化, 弯曲