bajonett

Oversettelser

bajonett

bayonet (bɑjuˈnet)
substantiv maskulin
kniv plassert på et geværløp Soldaten rettet bajonetten mot ham.