bankier

Oversettelser

bankier

banker

bankier

bankéř

bankier

bankier

bankier

Bankier

bankier

banquero

bankier

pankkiiri

bankier

banquier

bankier

bankar

bankier

banchiere

bankier

銀行家

bankier

은행가

bankier

bankier

bankier

bankier

bankier

banqueiro

bankier

bankir

bankier

นายธนาคาร

bankier

bankacı

bankier

giám đốc ngân hàng

bankier

银行家