begjær

Oversettelser

begjær

lust, covetousness, desire (bə'jæːɾ)
substantiv nøytrum
følelse av lyst, lidenskap la seg styre av begjær