bergverk

Oversettelser

bergverk

mine ('bæɾgʋæɾk)
substantiv nøytrum
anlegg hvor det hentes ut mineraler og malm, gruveanlegg Bergverket i Kongsberg er kjent for de store sølvforekomstene.