beskadigelse

Oversettelser

beskadigelse

breakage