bestikkelighet

Oversettelser

bestikkelighet

corruptibility