bisette

Oversettelser

bisette

('biːsetə)
verb transitiv
foreta en kirkelig seremoni før kremasjon; utføre visse seremonier når avdøde ikke skal begraves på dødsstedet bisette et familiemedlem