blinke

Oversettelser

blinke

('bliŋkə)
verb intransitiv
komme med flere blink² etter hverandre Lyset blinket.

blinke

blink, flash, glint, twinkle, wink ('bliŋkə)
verb transitiv
bruke øks til å merke trær for hogst blinke trær
blinke ut noe - overført merke (av) noe