borgerrettigheter

Søk relatert til borgerrettigheter: menneskerettigheter
Oversettelser

borgerrettigheter

civil liberties/rights, civil rights

borgerrettigheter

občanská práva

borgerrettigheter

borgerrettigheder

borgerrettigheter

Bürgerrechte

borgerrettigheter

derechos civiles

borgerrettigheter

kansalaisoikeudet

borgerrettigheter

droits civiques

borgerrettigheter

građanska prava

borgerrettigheter

diritti civili

borgerrettigheter

公民権

borgerrettigheter

시민권

borgerrettigheter

burgerrechten

borgerrettigheter

prawa obywatelskie

borgerrettigheter

medborgerliga rättigheter

borgerrettigheter

สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง

borgerrettigheter

vatandaşlık hakları

borgerrettigheter

quyền công dân

borgerrettigheter

公民权利