borti

Oversettelser

borti

('buʈɪ)
preposisjon
1. i berøring med, (så vidt) nær komme borti noe(n)
2. borte i borti bygda borti skogen
være borti natta - være helt meningsløst