bosette

Oversettelser

bosette

settle ('buːsetə)
verb refleksiv
skaffe seg bolig, slå seg til bosette seg på nytt sted