bryte et løfte

Oversettelser

bryte et løfte

break one's word