buk

Oversettelser

buk

belly, abdomen, stomach, tummyabdomen, bandullo, barriga, guata, vientreventrebarriga (bʉːk)
substantiv maskulin
om dyr mage og underliv, underside ligge på buken