dess

Oversettelser

dess

(des)
adverb
i parallellkonstruksjon desto, jo Dess mer du prøver, dess større sjanse har du for å lykkes.