destillere

Oversettelser

destillere

distil (dəstɪˈleːɾə)
verb transitiv
skille ut el. rense væske ved hjelp av varme og fordampning etterfulgt av nedkjøling og kondensering destillere alkohol