det å kunne lese og skrive

Søk relatert til det å kunne lese og skrive: analfabetisme
Oversettelser

det å kunne lese og skrive

literacy